Košík

Pri nákupe nad 40€ máte u nás dopravu ZDARMA!

Bio výroba

Hlavným rozdielom medzi ekologickým a klasickým poľnohospodárstvom je, že v bio výrobe sa nepoužívajú syntetické hnojivá ani tvrdé chemické prípravky na ochranu rastlín.

Bio potraviny musia spĺňať všetky požiadavky kladené na potraviny a navyše aj náročné špeciálne požiadavky systému ekologickej poľnohospodárskej výroby. Biopotraviny, ich zložky, ako aj celý výrobný proces podlieha registrácii a pravidelnej kontrole. Biopotravina je vyrobená minimálne z 95% surovín pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva. Hlavným rozdielom medzi ekologickým a klasickým poľnohospodárstvom je, že v bio výrobe sa nepoužívajú syntetické hnojivá ani tvrdé chemické prípravky na ochranu rastlín.

Výrobca biopotravín PD Tvrdošovce je registrovaný v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby Slovenskej republiky, a to na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ÚKSÚP), na Odbore životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva. Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. ho pravidelne kontroluje či a ako dodržiava pravidlá výroby biopotravín.

Rakytník rešetliakovitý a vinič dostali štatút „BIO/Organic“ od firmy Naturalis SK, zaoberajúcou sa BIO inšpekciou, kontrolou a certifikáciou v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Certifikát biopotraviny je dôkazom vyššej kvality BIO a je platný vo všetkých členských štátoch EÚ.

Na BIO produkty sa vzťahuje platná legislatíva, v súlade s ktorou sa vykonáva aj ich kontrola:
Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91, Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu Zákon č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

PD Tvrdošovce majú ovocné sady plné rôznych druhov marhúľ, jabĺk a broskýň, a navyše aj rakytníka rešetliakového pod značkou Tvrdošovské zlato. Práve na tieto bobule plné zdravia sa špecializujú v Tvrdošovciach a vyrábajú z nich skvelé rakytníkové nápoje a ďalšie produkty. Až 6 z nich bolo v roku 2014 ocenených Značkou kvality SK GOLD. Aj toto vyznamenanie dokazuje nadmernú úroveň ich kvalitny a prínosu pre zdravie.

PD Tvrdošovce sa zameriava na výrobu kvalitných produktov z prírodných zdrojov, ktoré prispievajú k Vašej pohode. Kvalita je zaručená dodržiavaním prísnych predpisov a noriem na spĺňanie podmienok BIO hospodárstva i udeleniu ocenení SK GOLD.