Košík

Pri nákupe nad 40€ máte u nás dopravu ZDARMA!

Informácia o spracovaní osobných údajov

Vážení zákazníci,

radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov podľa článkov 12,13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „Nariadenie“).

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ tohto eshopu – spoločnosť PD Tvrdošovce  (ďalej „Spoločnosť“). Spoločnosť má osobu, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese: osobneudaje@exatagroup.sk

Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

 • účel eshop, na základe oprávneného záujmu;
 • účel marketingové akcie, na základe oprávneného záujmu

Aké máme oprávnené záujmy na spracovanie Vašich osobných údajov?

Oprávneným záujmom Spoločnosti, pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účely eshopu, je realizácia dodávky tovaru, fakturácia a realizácia platobného styku.

Oprávneným záujmom Spoločnosti, pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účely marketingové akcie, je realizácia marketingových súťaží, zasielanie informácií o produktových akciách, zľavách, vyhodnocovanie súťaží, zasielanie infoletákov.

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Aby sme naplnili zákonné požiadavky a zaistili riadny chod Spoločnosti, k Vašim osobným údajom majú prístup aj tretie subjekty. Ide najmä o doručovacie spoločnosti, banky, ako aj naši poskytovatelia IT služieb, advokáti a spoločnosti, ktoré nám poskytujú účtovné, daňové, poradenské a iné služby, s ktorými máme uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvané na základe zákonnej požiadavky uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu uchovávame 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 1. právo požadovať od Spoločnosti prístup k svojim osobným údajom;
 2. právo na opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov;
 3. právo na vymazanie svojich osobných údajov;
 4. právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 5. právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov;
 6. právo na prenosnosť svojich osobných údajov;
 7. právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov;
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 9. právo písomne požiadať o zrušenie zasielanie infoletákov a informácií o akciách a súťažiach.